Wilde Ziel

 

Blog

inhoudsopgave blogs:

Tantra Massage: A Touch of Divinity!

Tantra Massage nodigt uit om een poort door te gaan, die aan het fysieke verlangen voorbij gaat..

Over Tantra, Tantra massage en seks zijn veel misverstanden.Om te beginnen: Tantra gaat niet over seks maar over spirituele ontwikkeling en persoonlijke groei. Tantra Massage is geen echte Tantra, wij noemen zulke massages voortaan: A Touch of Divinity, om duidelijk te maken waar het in onze ogen over gaat.

Bij een Tantra massage gaat het ook niet over seks. De sessie is gericht op het contact maken met de totale levensenergie van jouw hele ZIJN, zonder vooropgezet doel. lees meer...

Daarbij ligt nergens een speciale focus op, dus ook niet op de lingam (piemel) of de yoni (vagina). Het is een heilig ritueel, in een bijzondere afgestemde sfeer, vanuit liefde gegeven. Voor dat ritueel is openheid, kwetsbaarheid, respect en een meditatieve houding nodig.

In een Tantra sessie zien wij de gever als facilitator (= iemand die iets mogelijk maakt) om je bronnen van oer-levenskracht, voor jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en empowerment aan te boren. Een facilitator "doet" niets, zij "geven" het niet, het zijn geleende handen aan jou en de gevers maken zichzelf eerst helemaal leeg, waardoor het mogelijk is dat er processen in gang worden gezet, die je verrijken.

Maar wat nou als je seksueel opgewonden raakt? Alles hoort bij het leven, dus ook die reactie. Het is natuurlijk en welkom zonder oordeel, net zoals alle energie die in beweging komt. De gevers mengen zich niet in seksuele verlangens en behoeften, dat doen ze ook niet met andere persoonlijke energie, omdat daar vaak de mind achter zit. En die mind geven we al zoveel ruimte, waardoor mensen gevangen kunnen raken in bestaande, bekende patronen. En dat willen we nou juist niet, toch?

In onze sessies kunnen we er vaak even om lachen als iemand uitprobeert of er aan een of ander (seksueel getint) verzoek voldaan kan worden... want we kennen die kleine kleuter wel, die stampvoetend roept dat hij dat koekje wil. Het mooiste is als je er op zo een spannend moment ook zelf naar kan kijken en dan om kan lachen. Want als je je emoties en je oordelen erover (ook schaamte, schuldgevoel) los durft te laten, kan je een poort door gaan naar onbekend terrein!

Alle energie tezamen vormt namelijk een enorm potentieel aan levenskracht. Het is echt zoveel dat je er ook totaal in kan blokkeren, agressief van worden, innerlijk door kunt bevriezen of hard van wegrennen... Dat kennen we van ons zelf. En meestal herkennen wij dit, net als veel ervaren Tantra masseurs trouwens, ook bij onze cliënten..

Het mooiste is echter om te ontdekken hoe je dat enorme potentieel wèl kan benaderen en toegankelijk maken, zonder dat je er dwingend door wordt, emotioneel of bang. En daar gaat het juist om in een sessie: om die energie te leren voelen en er helemaal bij te blijven. Om niet uit je lichaam gaan, maar er vertrouwd mee raken. Dat leert niemand op school, maar door te oefenen in en ook na een Tantrische sessie, kun je dit na een tijdje zelf gaan ervaren. En dat is geweldig!

Dat potentieel benaderen, en leren "containen", doen we door intens te ademen en speciale bekkenbodemoefeningen te doen. Of we maken die energie veilig beschikbaar, door juist enorm te vertragen en super bewust te worden van elke subtiele aanraking, die je nog dieper in jezelf brengt. Want daardoor kun je in contact komen met je "Wilde weten", het weten van je lichaam zelf, dat jou precies goed laat ademen en je helder laat waarnemen wat er in je lijf gebeurt.

Dít is nou het prachtige, Goddelijke spel: erachter zien te komen wat jij zelf nodig hebt, ín het moment! Daar is een meditatieve concentratie voor nodig, een lege mind en het allesdoordringende besef dat we als gever en ontvanger volkomen gelijkwaardig aan elkaar zijn en elkaar ten alle tijde diep respecteren. (Sommige klanten beweren dat je daarom beide naakt moet zijn tijdens de massage, maar dat is onzin, het heeft niets met een bloot lijf te maken).

Tijdens een sessie scheppen we met elkaar als gever en ontvanger, een Sacred Empty Space. En alleen dan kunnen de transformerende krachten hun werk doen, waardoor er veel meer vitaliteit, kracht, openheid, geaardheid, liefde en overgave in het leven komt. En dat maakt jou als man of als vrouw super sexy, super stralend en liefdevol voor jezelf en anderen. Dat heeft niets met de wil om allerlei soorten orgasmussen of seks te hebben, te maken. Maar je krijgt ze er misschien wel door. En pas op: want ook al heb je geen idee waarover ik het heb, je MIND wil ze vast meteen al graag bestellen... En dat kàn dus helemaal niet, zoals ik duidelijk heb gemaakt, hoop ik.

Mark en ik delen het liefst al onze kwaliteiten, technieken, ervaringen en wijsheid, opdat je net zoals hij en ik, zoveel méér kunt genieten van jezelf, van anderen en van deze planeet! En ook opdat je razendsnel allerlei oordelen die je daarbij niet helpen, los kunt laten. Dat is waar het ons om gaat! Dat is wat Tantra ons zelf dagelijks brengt en ook wat het al eeuwenlang anderen gebracht heeft...

Kortom: als je een Tantra massage of een tantra sessie bij ons of bij iemand anders boekt, weet dan dat het belangrijk is om de sessie(s) met een open spirit en vanuit het hart tegemoet te treden. Zonder oordeel...zet die mind maar even in de gang naast je schoenen en neem hem of haar weer liefdevol mee als je naar huis gaat. 

Als je eigenlijk alleen voor een erotische massage komt, zullen we je met liefde doorverwijzen naar anderen die dat graag en zelfs ook goedkoper dan wij doen. En dat is niet omdat we negatief oordelen over jou als mens of omdat we bang zijn, maar omdat we veel liever mensen meenemen op die verrukkelijke route, die open ligt als ze alles leven op hun pad en daarbij ook voorbij die mind durven gaan. 

Ik hoop dat we zo heel helder zijn over waar het bij een Tantra massage wel en niet over gaat.

Meer over: Tantra massage voor vrouwen en voor mannen

Tantra misbruik:

In de media en op Facebook circuleren sinds eind 2017 berichten over misbruik door tantramasseurs. Er is een meldpunt opgericht waar (ex) cliënten die een tantra massage, workshop of therapie hebben ondergaan zich kunnen melden. Hun medlingen zijn nu overgedragen aan de politie voor verder onderzoek. Het Meldpunt Tantramisbruik heeft misbruik door 1 of enkele tantra masseurs op de politieke agenda gekregen, omdat tot dusverre aangifte niet leidde tot vervolging. Inmiddels is één persoon aangehouden, vrijgelaten, maar nog steeds in onderzoek bij OM. Het gaat echter niet om een tantra praktijk maar om de praktijk van een energetisch therapeut, die seks zou hebben met cliënten. Als een therapeut seks heeft met cliënten is dat strafbaar volgens de wet, dat heet ontucht. Omdat therapeuten en cliënten een onderlinge machtsverhouding hebben, kan de therapeut de kwetsbare cliënt manipuleren, bijvoorbeeld om seks te hebben.lees meer...

Hoewel het in casu niet om een Tantra masseur ging, heeft dit voorval wel geleid tot een golf van allerlei soorten meldingen over Tantra professionals. Wat de aard en mate van ernst in de meldingen is, blijft vooralsnog een raadsel, omdat het Meldpunt daar geen concrete informatie over heeft gegeven, alleen aantallen en soorten misdragingen, die niet nader onderbouwd zijn. Dat kan ook niet anders, omdat het Meldpunt de privacy van de melders beschermt en zelf geen klachten wegens laster/smaad wil veroorzaken.

Inmiddels hebben ongeveer 50 tantragevers zich verzameld om een beroepsvereniging van de grond te krijgen met een klachtorgaan en een Ethische beroepscode. Verder is er een website gemaakt waar je je kunt oriënteren op tantra en waar je kunt zoeken naar verschillende soorten Tantra aanbod: www.Kiesjetantra.nl. Deze website onthoudt zich van oordelen over de aanbieders, maar wel is gecheckt met het Meldpunt of er tantragevers opstaan met 3 of meer ernstige meldingen. Die zijn niet toegelaten vooralsnog, omdat eerst duidelijk moet worden wat er met deze aanbieders aan de hand is (via hoor/wederhoor door een speciale commissie).

Wat veel mensne niet weten is dat Tantra massage eigenlijk geen Tantra is. Oorspronkelijke Tantra heeft namelijk van huis uit niets met seks te maken. Tantra is een spirituele verdiepingsweg om te komen tot zelfbevrijding, verlichting. Net zoals andere spirituele stromingen. Bepaalde stromingen in oorspronkelijke Tantra mediteren op de dood en ook op seksualiteit, omdat daar veel oordelen en angst op zitten, die verlichting (zelfbevrijding) in de weg staan.

De reden voor veel angst, taboe, manipulaties en misverstanden rondom seks en de dood, is dat de energie die vrijkomt bij het sterven en bij seksualiteit enorm krachtig is en transformerend kan werken voor wie weet wat hij doet. Hier zijn speciale technieken voor ontwikkeld, die eeuwenlang geheim zijn gebleven omdat ze bij verkeerd gebruik ook schadelijk kunnen zijn. Toen tantrameesters eind jaren zestig en zeventig naar het Westen kwamen, zagen ze dat er (in onze seks-onderdrukkende cultuur) behoorlijk wat voorwerk nodig was om echte Tantra te beoefenen. Hieruit zijn seksueel lichaamswerk en tantramassage ontstaan. Tantra massage helpt bijvoorbeeld om vitale energieën zoals Prana, Kundalini bewust te worden en om de seksuele energie te "transformeren" in spirituele energie.

Zoals Tantra meditaties kent om de energie te laten circuleren door het lichaam, zo ondersteunen de handen van een masseur je om je vrouwelijke, mannelijke energie te laten stromen door de energiekanalen in je lichaam. Deze energie kan helend zijn en bevrijdend van angsten etc. Met een massage ben je als gever dus de katalysator of de "geleende" handen van degene die zijn eigen proces onderzoekt. Alles wat daarin gebeurt blijft bij de ontvanger.

Soms is dat moeilijk. Dan wordt een masseur(lees ook: masseuse) tijdelijk meegesleept in het proces van de ander. Dat gebeurt bij alle vormen van therapie en wordt tegenoverdracht genoemd. Het zusje daarvan heet “overdracht" en dat is wanneer een cliënt tijdelijk verliefd wordt op de gever. In therapievormen is er veel angst en zelfs taboe over overdracht en tegenoverdracht. In oosrponkelijke of in Neo Tantra wordt verondersteld dat de gever eerst jarenlang gemediteerd heeft en precies weet of voelt wat van hem/haar is en wat niet. Maar inmiddels is het aanbod van Tantra "professionals" enorm gestegen en daarmee ook van mensen die geen Tantra achtergrond hebben of een andere achtergrond waarin je jezelf goed hebt leren kennen en professioneel bekend bent met overdracht en tegenoverdracht.

Echter bij het werken met hoge en intense spirituele energie zoals bij Tantra, is het belangrijk om jezelf daarin te kunnen dragen. Want anders raakt men verstrikt met de cliënt. Dan denkt de gever dat hij of zij op gelijke golflengte zit als de cliënt, terwijl hij/zij in werkelijkheid alleen zijn eigen intense levensenergie voelt.  Terwijl of waardoor zelfs de cliënt bevriest, zich terugtrekt of helemaal in de weerstand is geschoten. Vooral als de gever zich te snel openstelt voor deze levensenergie en de cliënt een vorm van trauma heeft of uberhaupt niet gewend is aan deze energie, die gemakkelijk te verwarren is met "ordinaire seksuele lust" en dat niet per se hoeft te zijn. In onze cursussen zien we tegelmatig dat deelnemers ook te snel gaan. Omdat ze bijvoorbeeld nog heel erg bezig zijn met iets "te doen", hun best doen en dan niet zijn afgestemd en de ander niet goed voelen.

Veel mensen die in een beroep als dit belanden, kiezen dit juist omdat ze het van nature fijn vinden om te geven. Maar beginnende of autodidactische gevers zijn daar vaak ook nog ingespannen mee bezig, “aan het werk”. Ze vergeten dan juist om tijdens een sessie simpele dingen te doen zoals: hoe gaat het met je? Ben je er helemaal bij? En ze weten ook nog niet goed hoe ze de ontluikende gevoelens van (Zelf!) liefde van de cliënt helemaal bij de cliënt moeten laten.

Verder valt me op dat een aantal tantra masseurs de “gevaren” van een spontane heftige Kundalini awakening niet kent en er ook niets aan doet om dat te voorkomen. Een Kundalini awakening is kort gezegd de situatie waarin een intense levensenergie door de ruggengraat gaat bewegen tussen het bekken (sekscentrum) en het hoofd, wat oa. tot zenuwpijn kan leiden, emotionele instabiliteit en zelf psychoses.

Tijdens tantrasessies kan er ook nog iets anders gebeuren: De hoge, liefdevolle energie tilt de gever zo hoog op, dat hij contact met de gewone dagelijkse werkelijkheid verliest. Als de ontvanger niet meer reageert en de gever niets meer vraagt, kan het helemaal verbonden en afgestemd lijken , maar het kan ook zijn dat beiden in hun eigen prachtige wereld zitten. Dat is op zich niet erg, maar er kunnen ook licht psychotische verschijnselen optreden zoals: je onderscheidingsvermogen van wat realiteit is verdwijnt. De werkelijkheid valt uiteen en je kunt als ontvanger hele diepe transformerende ervaringen krijgen. Verlichting of je goddelijke natuur voelen. Voelen dat alles en iedereen 1 is. Ook de gever kan daar in zitten, waardoor het normale oordelen ook verdwijnt en het penetreren, andere seksuele handelingen als door hem of haar als “Goddelijk” of helend worden gezien en uitgevoerd. En zo kunnen ze ook echt worden ervaren door beiden. We praten dan allemaal nog over goed bedoelde intenties, zoals het oplossen van blokkades, het helen van trauma’s.  En als het afgestemd is,  dan kun je het goddelijke Shiva en Shakti in jezelf ervaren en voel je je herboren, empowered etc.

Echter: er zijn ook situaties waarin gever en ontvanger niet zijn afgestemd . En omdat ontvanger zich helemaal openstelt voor de gever (anders werkt het  niet) kan gever dan snel iets doen wat totaal, maar dan ook totaal niet klopt. Denk maar aan een soort tantrische kat: het ene moment ligt de kat op apegapen vreselijk te genieten, het volgende moment slaat ze de nagels in je vel omdat je een millimeter verkeerd zit. Als we die reflexen niet afgeleerd hebben en ook in contact kunnen blijven en zien wat er gebeurt (hoeft dus helemaal niet over seksuele aanraking te gaan hoor), dan blijven we open en aanwezig. Maar vaak mogen die reflexen er niet zijn en dan komt de angst erbij en vervolgens de mind. En worden deze ervaringen als trauma opgeslagen, als “ iets dat er niet mag zijn”. De ontvanger bevriest, vecht of vlucht na de “verkeerde” aanraking . En als het bevriezen niet wordt herkend en er ook aanraking is van intieme delen, dan klinkt het meteen als aanranding of verkrachting.

Tenslotte is er nog de situatie dat de energie tijdens de sessie voor beiden goed is en er een positieve overdracht is, waarbij de ontvanger zich enorm opent, maar de  “goddelijke” energie, het eenheidsgevoel verkeerd interpreteert. Het “persoonlijk” maakt.  En als de gever zich dan professioneel gaat opstellen, gaat de mind van de ontvanger hiermee aan de haal. Dan wordt een prachtige ervaring opeens als bedrog en een herhaling van een oude afwijzing ervaren. Het kost veel inzet, inzicht en doorzettingsvermogen van jezelf om in dit soort dynamieken je eigen zuivere pad te vinden. Vandaar ook dat in het Oosten veel meer met vaste leraren wordt gewerkt. Het van workshop naar workshop hoppen of sessies bij meer mensen tegelijk doen, maakt het voor jezelf erg zwaar, omdat je dan de nodige nazorg mist en de “gewone” wereld van je vrienden en kennissen je ervaringen niet herkennen, laat staan begrijpen.  Het is een eenzaam pad, waarbij je uiteindelijk als je je naar binnen richt en je eigen guru leert zijn, uit kan komen, maar het duurt een tijdje voordat je daar bent.

De makkelijkste manier voor tantragevers en masseurs om zulke complexe situaties te vermijden lijkt te zijn om geen genitaliën meer aan te raken. Ook ik overweeg om in mijn praktijk helemaal niets aan te raken en alles energetisch te doen. Om alleen nog te mediteren en te coachen.  Dan lijkt er niets aan de hand te zijn.

Maar ik realiseer me ook dat de overheidsregels zijn opgesteld vanuit een tijd en inzicht en voor een werkgebied waar een machtsverhouding bestaat tussen gever en ontvanger. Bij een afgestemde tantra massage of bij een tantra workshop hoeft er beslist geen sprake te zijn van machtsongelijkheid,  dat hangt mede af van de intentie van de ontvanger en van de gever.

In dat werkveld ontstaat machtsongelijkheid vooral door gebrek aan opleiding, kennis of zelfinzicht bij zowel de gever als de ontvanger. Waardoor je bijvoorbeeld denkt dat je een trauma met tantramassage moet helen, of waardoor je verkeerde verwachtingen hebt over het verloop en de afronding van een sessie.  Of waardoor de gever dan bepaalde oefeningen en checks niet doet . Dan wordt er aangeraakt en geen nee uitgesproken (door uittreden, in slaap vallen of uit angst), of erger nog: een nee wordt genegeerd of er wordt zelfs gemanipuleerd totdat er een ja komt . 

Tantra massage komt juridisch gezien dichtbij de definitie van een sekswerker. Maar qua intentie is het totaal verschillend daarvan of althans dat zou het moeten zijn .  Mijn mening: Het opwekken van seksuele energie moet door een zuivere intentie gedragen worden. Bijvoorbeeld voor heling of voor het vrijmaken van lichaam en geest van blokkades. En de ontvanger moet altijd eigenaar van het proces blijven. De gever moet daar ook alles aan doen om dat te bewerkstellingen. En daar is specifieke kennis van nodig, die  niet iedereen heeft. Er zijn wel gelukkig hele mooie methodieken voor zoals consent, waarbij de wil getoetst wordt en gesterkt.  Maar dan nog: het is en blijft voorwerk. En tantra is geen therapie en ook geen seks. Daardoor is wat er nu gebeurt wel moeilijk te begrijpen door media, overheid en politiek.

Vanuit mijn jarenlange achtergrond als juriste  bij de Rijksoverheid weet ik dat als de politiek de minister aanspreekt  op een onveilige situatie,  de minister zich vaak gedwongen voelt om dat snel “op te lossen” met soms drastische maatregelen. In dit geval zal de minister snel willen grijpen naar een aanpassing van de wet . Dat kan betekenen dat tantra altijd onder sekswerkers gaat vallen en iedereen een vergunning moet hebben om een praktijk te mogen uitoefenen. Daarmee parkeer je tantra in de seksbranche. En aangezien je voor een thuispraktijk geen bordeelvergunning krijgt en er maar een paar seksinrichtingen zijn die sowieso een vergunning krijgen, blijven alleen grotere commerciële seksbedrijven over die “tantra massages” gaan geven.  En dat willen we nou juist helemaal niet.

Het lijkt er dan op of we voor de zoveelste keer in de geschiedenis op weg zijn naar een periode waarin vrije geesten te bedreigend zijn geworden. Tantra is door de eeuwen heen  geheim gehouden, omdat het niet begrepen werd. Daarom zijn er dus ook zoveel verschillende stromingen ontstaan. En daarmee dus ook verdeeldheid en verschillende interpretaties. ..

Waar een minister wel gevoelig voor is, is als de maatschappelijke veranderingen aantonen dat een wet achterhaald is of genuanceerd moet worden. Dat betekent in de praktijk dat ambtenaren in beweging komen als er draagvlak is. Jammer genoeg wordt Tantra nu op de agenda gezet door de media met ongenuanceerde berichtgeving. Maar omdat het tantraveld zo versnipperd is geweest en niet goed georganiseerd, was er ook geen draagvlak om van binnen uit de “branche”  zelf de tantragevers en tantra masseurs (masseuses)  aan te pakken die fouten maken of wellicht te kwader trouw zijn. Met een klachtorgaan en een klachtenprocedure gaat dat snel veranderen. In januari  wordt een beroepsvereniging opgericht om vanuit het Tantra werkveld het kader aan te reiken aan de politiek en aan zichzelf uiteraard, om te voorkomen dat er situaties ontstaan of blijven voortbestaan zoals boven beschreven.

December gaat over donker en licht. Het is de Kalikant van Tantra die nu is losgebarsten en het risico bestaat dat in de woede ervan (eerst met de  #metoo beweging en nu dit) de goede geesten ook worden opgevroten, tegelijkertijd met de demonen. En net als in het Kaliverhaal, is het wachten op een Shiva die gaat liggen en de aarde zachter maakt voor het gestamp van de op hol geslagen Kali, die we zelf geroepen hebben.  We hebben haar geroepen, omdat we de demonen zelf niet de baas konden, die het werk dat we doen, vertroebelen. Om die demonische kanten eruit te schrappen en onze eigen krachten terug te vinden, gaan we nu met elkaar door een zware onweersbui heen die nog wel even duurt.

Maar als paal boven water staat voor mij dat Tantra een weg is die ons kan helpen om te transformeren van ons collectieve kleuter wij/zij gedrag naar een volwassen en inclusieve samenleving. We zijn sterker en wijzer dan we zelf door hebben. Door  onze bijzondere kracht en energie in eigendom te nemen en te leren ermee om te gaan, kunnen we ons collectief bevrijden uit de angstgreep van  het destructieve pad waarop we als mens op deze planeet terecht zijn gekomen. En alles is te helen en te transformeren. Juist door het leren en beoefenen van  Tantra  kunnen we  tot inzicht komen en ontsnappen uit de eindeloze beweging van slachtoffers die daders worden en andersom.  Het is een weg om een systeemsprong te maken met elkaar.

Janine Vermeulen, 30 november 2017

Effect Tantra massage: Vergroot het effect van je tantramassage met deze tips...

Wist je dat je (nog) veel meer uit een Tantra massage (en eigenlijk elke massage) kunt halen met een paar tips? We zien vaak grote verschillen tussen de verschillende cliënten die voor een massage komen. Na jaren van observatie en (na)zorg in onze massagetrajecten, zijn we tot de onderstaande tips gekomen waardoor jij je tantramassage nog intenser kunt ervaren.lees meer...

 1. Intenser ademen:
  In onze sessies leren we mensen vaak om anders te ademen. We passen verschillende tantrische ademtechnieken toe, gecombineerd met visualisaties. Maar welke je ook doet of toepast, als je intenser ademt, dan gebeurt er veel meer in je lijf, je hersenen en je totale energie neemt toe...Dat ademen kun je tijdens de massage doen, maar als je het ook tussentijds oefent met je partner, alleen, thuis of op je werk, dan wordt je er  gezonder en vitaler door en zal je elke volgende massage groeien in je ervaringen ook!
 2. Intentie bewust worden:
  Tantra heeft geen doel, geen focus, dus ook geen seksuele. Betekent dat dat je zomaar alles "over je heen moet laten komen"? Of dat je geen verwachtingen, verlangens en wensen mag hebben? Nee... natuurlijk heb je verlangens, wensen, grenzen, oordelen. Dat heeft ieder mens. Het gaat er hier om hoe je in liefde met je mind omgaat. Van ons mag ego, mind er helemaal zijn, maarrrr je hoeft niet achter aan te rennen wat je denkt. Waarom wil jij een tantra massage? Waar verlang je echt diep binnenin jezelf naar? Wat is jouw vraag achter jouw vraag? Die vragen zijn belangrijk, de antwoorden laten veel zien over je zelf...En: we nodigen je uit om je aandacht van verwachtingen te verplaatsen naar je intenties. Een intentie is een heel diep gevoeld verlangen dat je uitspreekt en in liefde loslaat, opdat je je kunt openen om te ontvangen wat je ziel nodig heeft. Een intentie is ook verbonden met jouzelf, en afgestemd op de wereld om je heen. Het gaat verder dan het "willen" vanuit jouw kleine ikje. Het is een wil die zich verbindt met datgene dat goed is voor jou èn de wereld waarin je je bevindt. Een intentie neerzetten is een oefening in compassie.
 3. Ontspannen, Voelen, waarnemen:
  Hoe meer ontspannen je bent, hoe opener je kunt worden en bewuster van wat er in je lichaam gebeurt. En in de subtiliteit van dat voelen en waarnemen ligt een wereld van genieten besloten. We geven niet alleen massage, we doen ook rituelen om het waarnemen, voelen en genieten te prikkelen. Maar wat je ook "doet" of al "weet"...de levendige leegte in jou is de enige manier om toegang te verkrijgen tot die subtiele, ecstatische wereld binnenin jouw lijf en ziel. Sommige oefeningen zijn alleen maar bedoeld om je mind "stil" te krijgen, om leeg te worden. Hoe meer seksuele fantasietjes en verwachtingen of zenuwachtigheid er is, hoe minder je in het "hier & nu"bent..
 4. Je impulsen volgen:
  Misschien ben je gewend om meteen op de massagetafel plaats te nemen, in afwachting van de masseur of masseuse die met jou "aan de slag gaat". Dan zul je hier verrast zijn, want hier is niemand aan het werk. Het is een spel, een dans, waarbij de gever iets "opent", aangeeft, initieert...en jij respons geeft. Hoe meer spontane respons je geeft des te meer zul je voelen en ervaren. Het is één grote uitnodiging om je taboes op geluid maken, ademen, bewegen te doorbreken..alleen wordt er zo min mogelijk gepraat. Soms betekent je impuls volgen ook dat gever en ontvanger elkaar even heerlijk omhelzen, waarna je weer wordt uitgenodigd om te voelen wat er bij jou gebeurt en je over te geven daaraan, zonder iets te hoeven, te moeten of te willen. Je impulsen volgen betekent nooit dat je de gever vertelt of dwingt wat die moet doen of dat hij of zij jouw impuls moet volgen. Het gaat altijd om jouzelf en jouw energie. Het is namelijk jouw "wetende"lichaam dat spontaan begint te bewegen om op te laden, zich vitaler te voelen, oude lichamelijke en ook mentale blokkades eruit te werken en jouzelf te helen... over die onschuldige, pure spontaniteit hebben we het.

Levenskracht omarmen: Een oud sprookje als spiegel voor het omarmen van je levenskracht!

Dat zijn de thema’s in deze tijd van het jaar. Met deze (super) maan, het komende Tantra Full Moon Festival (12 november) en Tantric Djoj (3 december) besteden we daar aandacht aan. Maar er zijn al honderden jaren lang rituelen in deze tijd. Halloween komt niet uit de lucht vallen.

Een  oude verhaal uit Rusland/Oost Europa vertelt over het inwijdingspad om tot je kern te komen en vanuit je (sensuele, levens) kracht en intuïtie verder te leven.lees meer...

Het verhaal heet: Vasalisa de Wijze….

Er was eens en er was niet…

Een moeder die ziek wordt en weet dat ze vertrekt. Ze roept haar dochtertje bij zich en onder de lakens vandaan haalt ze een klein popje, dat ze aan Vasalisa geeft. Dat popje ziet er net zo gekleed uit als haar dochter: met rode laarsjes, een wit schortje en een zwart rokje en vestje, dat helemaal kleurig geborduurd is.

Vasalisa moet beloven dat ze het popje altijd bij zich draagt, nooit aan iemand laat zien of erover vertelt. En het eten geeft als ze honger heeft.  De moeder sterft en  de vader trouwt opnieuw. Ditmaal met een weduwe, die zelf al twee dochters heeft.

Zolang haar vader in de buurt is, gaat het er allemaal erg gezellig aan toe in dat nieuwe gezinnetje. Maar als hij weg is, begint het gedonder. Eerst moet Vasalisa alleen maar de kutklusjes in huis doen. Maar al gauw roddelen de stiefzusjes en haar stiefmoeder over haar . Wanneer de vader een lange reis maakt, zien de drie hun kans schoon en bedenken iets om voorgoed van het meisje af te komen.

Als Vasalisa van het land met het eten voor die avond, treft ze het huis stikdonker en koud aan. Ze vraagt bezorgd wat er is gebeurd en de moeder klaagt dat het vuur is uitgegaan in huis. Doordat Vasalisa de deur open heeft laten staan, waardoor het tochtte of zoiets. Het meisje is gelooft alles en biedt vol schuldgevoel aan om het op te lossen. Maar waar haal je vuur vandaan?

In het bos woont een oude heks en iedereen weet dat de mensen die naar hoe toe zijn gegaan niet meer terug komen. De stiefmoeder stuurt Vasalisa naar Baba Jaga toe om een vuurkooltje bij haar te halen. Wat lucifers bij de AH was makkelijker geweest, maar die had je toen nog niet.

Vasalisa gaat op pad, en al gauw komt ze in een heel donker bos. Ze wordt heel bang, maar midden in haar paniek begint opeens in de zak van haar rokje dat popje te kriebelen. Ze stopt haar hand in haar zak en voelt geruststelling als ze het popje streelt. Ze geeft het popje een stukje brood, volgt de signalen ervan en komt op een open plek midden in het bos.

Daar staat een heel raar huis. De ramen en kozijnen zijn van botjes gemaakt (van mensen) en het hek eromheen van schedels. En die geven nog een griezelig lichtschijnsel in het bos ook. Opeens hoort ze de lucht suizen en als ze naar boven kijkt, vliegt daar een reuze vijzel rond met daarin een enorm lelijke heks, die met de stamper als roeispaan, rondtolt in dat ding. Aan de achterkant veegt ze haar sporen uit met een bezem van mensenhaar. Met veel bombarie vliegt het enge wijf  boven het huis en kakelt  erop los. Het huis zelf beweegt als een danser, op twee enorme gele, geschubde kippenpoten.

Vasalisa schrikt en houd haar adem in, maar het popje stelt haar gerust: ze is PRECIES waar ze moet zijn... Babajaga daalt met haar vijzelboot, tot vlak voor haar en vraagt: en wat wil jij?

Het kind smeekt om vuur voor haar familie die in de kou zit en Babajaga zegt: jaaaa… ik ken die wel. Stom kind, waarom laat je het vuur dan ook uitgaan? En waarom denk je dat ik jou vuur zal geven?

Omdat ik het vraag, zegt Vasalisa. En de heks kijkt haar fel aan en zegt: je hebt geluk, dat is het goede antwoord. Kom mee, je moet  voor me werken. Als je het goed doet krijg je vuur en anders vreet ik je op….

Ze moest allemaal dingen doen voor de heks. Vooral uitzoekwerk. Onmogelijke opdrachten, zoals maanzaadjes vissen uit een hele berg donkere aarde en beschimmelde en bruikbare maïs scheiden van elkaar. En dat moet ook nog eens tussen zonsondergang en zonsopgang. Maar telkens stelt het popje haar gerust. Ga nu slapen, ik zorg voor de rest, fluistert het. En inderdaad, elke opdracht is op tijd klaar, waardoor Babajaga een lekker kindervleessoepje misloopt.

Dat zint haar niet en de opdrachten worden moeilijker, maar Vasalisa doet alles, op tijd en zonder mopperen zelfs.

Als de heks  een heel lekker  ander soepje heeft gegeten, want dat verdomde kind kookt eigenlijk best goed… is ze eindelijk een beetje milder. En ze vraagt Vasalisa wat haar is opgevallen. En of ze vragen heeft.  Vraag, maar bedenk wel dat teveel kennis een mens vroeg oud kan maken…dreigt ze.

Vasalisa denkt aan de vreemde mannen op zwarte, witte en rode paarden die ze langs heeft zien rijden. Een ervan ging het zelfs het huisje van Babajaga binnen. Ze vraagt de heks: Wie is de witte ridder op het witte paard? Ach, zegt de heks opeens heel teder. Hij is mijn dageraad. En wie is de rode? Die, is mijn zonsopgang. En de zwarte man op het zwarte paard? Die is mijn nacht, zegt het kreng. Ik begrijp het, zegt Vasalisa.

Heb je nog meer vragen? Vraagt de Jaga poeslief..
Vasalisa wil eigenlijk ook wel weten wie die drie handen in de lucht zijn, die uit het niets verschijnen en de Jaga helpen met koken en schoonmaken. Maar Vasalisa voelt het popje springen en  houdt haar mond.

Ah, je bent wijs, wijzer dan je leeftijd, hoe komt dat? Vraagt de heks. En Vasalisa zegt: “ door de zegen van mijn moeder”.
Dat vindt de heks vreselijk om te horen. Ze scheldt de hele boel bij elkaar. Dat hebben we hier niet nodig, al dat hypocriete, christelijke gedoe, sodemieter toch op. Ga je spullen pakken en verdwijn. En ze geeft met meisje een enorme schedel op een stok mee met een gloeiend kooltje erin….

Als Vasalisa haar uitgebreid begint te bedanken, springt het popje zo hard op en neer dat ze beseft dat ze zich maar beter uit de voeten kan maken. En ze gaat naar huis.

Na een tijdje wordt ze bang van die enorme schedel die ze voor zich uitdraagt en twijfelt ze of ze er wel goed aan doet. Ze wil hem weggooien, maar de schedel begint plotseling te spreken en maant haar tot kalmte.

De stiefmoeder en zusjes zien het spookachtige licht uit het bos naar hun huis toekomen. Ze schrikken zich rot als ze zien dat het Vasalisa is, die za al bijna vergeten waren. We hebben het aldoor koud gehad, want alles wat we ook probeerden, het vuur ging steeds weer uit! klaagt de stiefmoeder, als Vasalisa aangekomen is. Vasalisa is supertrots dat ze vuur heeft gehaald, en opeens richt de schedel het vuur uit zijn ogen precies op de drie etterbakjes, die met een plof in rook opgaan. Alles wat over blijft zijn drie sintels.…

Einde…zo en nu opzouten uit deze droomwereld, het is tijd om weer aan het werk te gaan. Niet teveel vragen stellen, doen wat er gevraagd wordt, op tijd handelen en goed slapen. En op een dag zul je je licht aan iedereen laten zien. Kalm, vastberaden ga jij op je doel af, heb je je keuzes gemaakt. Is je pad helder. En geen kakelende heks, of boze stiefzus of moeder haalt jou er nog vanaf.

Maar weet je waar deze kracht vandaan komt?

Dit sprookje lijkt een beetje op vrouw Holle of sprookjes zoals Repelsteeltje. Ze zijn  de laatste 150 jaar flink toegetakeld, doordat ze een stevige “christelijk” sausje hebben gekregen en alle heidense tafereeltjes er uit zijn gesloopt. Maar ik heb dit en andere verhalen een jaar of 10? 15? geleden ontdekt doordat Clarissa Pinkola Estes ze verzamelde in haar boek:  Women who run with the wolves.

Vele van mijn leeftijdsgenoten kennen het boek, maar jonge vrouwen (en mannen!!) vaak niet. Ook kennen ze de onschatbare waarde van  die stomme kutsprookjes niet. Doordat we met de ont-kerk-ing ook heel wat allergie hebben opgebouwd tegen belerende, moraliserende, vinger-wijzende sprookjes die uitgaan van goed of kwaad. Hup! Weg ermee. Veel jongeren hebben nog nooit van  vrouw Holle gehoord…

En toch leeft zij voort. In het donkere bos, in de diepe krochten van onze ziel. Niet in de hel, zoals enkele sprookjes ons doen geloven, tenzij je wéét wat de hel is. Nee, ze komt uit een andere wereld, uit de wereld waar niets is zoals het lijkt. Waar iets is en niet is…En nadat ze je heeft ingewijd, wordt je meteen weer terug geschopt de “gewone” wereld in… Daar! Wegwezen, neem het mee in je ziel en denk er niet teveel over na.

Maar Clarissa was een nieuwsgierig meisje dat aan heel veel grootmoeders kennis en wijsheid heeft ontfutseld  en verspreid aan vrouwen zoals ik. Ik ben haar dankbaar. Want opeens is geen enkele verhaal meer zomaar een verhaal. En heb ik jaren geleden de taal van deze wereld van verhalen leren lezen. In dromen, beelden... Het was een afdaling: eerst abstract nog. Later ging het steeds dieper naar het binnenste, wonderlijke licht dat altijd schijnt in het diepste, donkere in mijzelf.

Het is deze heks, deze kracht, die regelmatig rond kakelt en met veel bombarie mij eraan herinnert of ik luister naar de OSM verhalen (ons soort mensen) of dat ik bereid ben het gewone pad te verlaten om me opnieuw op “out of my comfie” paden te begeven.

En wat denk je van haar tegenpool? Dat slimme poppetje dat de dingen kan (onder)scheiden, dat actief is, terwijl jij slaapt. Clarissa noemt het de kracht van intuïtie. En dat is zo. Maar de intuïtie van een  “ingewijde” vrouw  is iets anders dan die van een niet ingewijde….

Want hoe weet je naar welke innerlijke stem je  moet luisteren? In het verhaaltje transformeert de aanvankelijk onschuldige, lieflijke kracht met hulp van die heks in een kracht die perfect wéét… Clarissa heeft het in haar boek altijd over de wilde vrouw, de natuurlijke vrouw. De vrouw die WEET.

Het is het soort mystieke wijsheid dat we allemaal (vrouwen en OOK de mannen!!!) in ons hebben. In deze tijd denk ik dat we allemaal die kracht wel kennen. Maar soms moeten we een (nieuwe)  inwijding doorlopen, onze balans herstellen om deze  kracht te durven voelen en te leren gebruiken.

Naar welk stemmetje luister jij het meest? Is de innerlijk kakelende heks met al haar “boosheid”, wildheid, een vreemde kracht die je regelrecht naar je kern toebrengt?

Of is zij een vermomde bangerik, die het bos niet in durft, vol smoesjes zit en je liever ten gronde richt, dan dat je enig risico durft te nemen? Je aangepaste kant?

En dat popje dan? Waarom zou dat onder lakens vandaan komen, van de al te lieve moeder die (natuurlijk hoe kan het ook anders) sterft? Wat voor metamorfose kan dàt zijn?

En waarom zit het in het zakje van het rokje van Vasalisa en streelt zij het zacht? En geeft ze het eten als het honger heeft?  Waarom mag ze er nooit over praten? Wat zou dat kleine popje kunnen zijn?

In West Canada heb je een moedercultus waar de godin wordt afgebeeld met een klein popje tussen haar benen, ipv een yoni of vagina. Het is mogelijk eenzelfde soort manier van praten als in dit sprookje. Rusland en Canada zijn buren…Het popje is waarschijnlijk dus een yoni.  En het is de kracht van de yoni die zich uiteindelijk verbindt met het licht achter je ogen…doet dat je ergens aan denken?

Ja natuurlijk.. het is een oud inwijdingsritueel over de transformatie van seks in een ongekende kracht waarmee je wéét, stáát, bént en handelt op het juiste moment. Waar niemand je afhoudt van wat jij te doen hebt…

In deze dagen, in deze tijd van het jaar wordt gevoeld dat de sluiers tussen de verschillende werelden het dunst zijn… De kerk heeft er Allerzielen van gemaakt, maar het is een oud oeroud ritueel dat alle doden, overstromingen etc. over de hele wereld herdenkt! Alle mega crises waar de mensheid voor heeft gestaan en heeft moeten kiezen om te overleven. Gesymboliseerd door het onderscheid maken (de taken en klusjes) en door je licht te zetten in iets engs… in een schedel als symbool van menselijke kracht, goddelijke kracht, oerkracht…

En dat..ja dat kun je tegenwoordig wèl kopen bij de AH.., Het is de pompoen met het enge gezichtje erop, een commerciële afgeleide van deze schede van wijsheid en licht..

Schedels zijn in oude culturen symbolisch voor “dat wat overblijft als alles is vergaan”..de kern, je DNA of je “spirituele DNA”, dat wat altijd blijft en nooit verloren gaat. Je Wilde Ziel.

En dat is niet zo gek bedacht als je weet dat wetenschappers hebben aangetoond dat er cellen in je botjes zitten die informatie bevatten die jij hebt overgeërfd uit je familielijn..kennis die opgeslagen ligt door ervaringen van miljoenen voorouders…als een giga-bibliotheek in je botjes. Een giga kracht trouwens en vreemde kennis waarvan je niet wist dat je die had. Zoals een (Nederlandse) vrouw die na een hersenbloeding alleen nog maar Duits kan praten..of dingen die mensen opeens ontdekken over zichzelf na een zware beproeving.

Wat zou het fijn zijn als je die kennis altijd zou durven voelen en toelaten en niet “je licht onder de korenmaat laat schijnen…” Wat een power zou je dan hebben. Met die kracht ontmaskeren we alles wat in de weg staat om een gezond lijf te hebben. Daarna rekenen we af met alles wat we niet meer nodig hebben in onze omgeving en kiezen we voor een echt leven. 

Mooi ook, dat deze heks in het verhaal met haar rood gloeiende ogen, aan de oppervlakte iets van een duivel heeft, maar diep binnenin de dag, het vuur (zon) en de nacht behelst. Dus alle potentie. Het kan alles maken wat je nodig hebt: het licht, het (reinigende) vuur en het donkere.  Aan jou de keuze..

Mooi ook om in deze tijd van het jaar zo een inwijdingsweg te volgen! De tijd waarop de bomen hun blaadjes verliezen en hun kracht diep binnenin henzelf terugtrekken, ondergronds.. De tijd waarop je de voeding die je nodig hebt, moet kunnen kiezen om een tijdje vooruit te kunnen, omdat het niet altijd beschikbaar is (nou behalve bij de AH dan, maar we hebben het hier over echte voeding natuurlijk).  En dat kunnen kiezen, dat gaat niet als je niet het overzicht hebt, als je hoofd vol zit met oordelende, schreeuwende gekken die roepen dat je het nooit goed doet.

Een inwijdingsritueel dat perfect is voor deze tijd van het jaar: omhels het meeste enge waar je bang voor bent en gebruik het als bescherming voor je licht. Zodat je licht het werk kan doen: opruimen en korte metten maken met langlopende conflicten, familieruzies, wegduikende nep vrienden, banen waar je op de klok zit te kijken tot het 5 uur is, relaties die door sudderen omdat je denkt dat het je ouwedag voorziening moet zijn, naaaah! Dat is allemaal ruis.

Met de winter voor de deur ruim je alle afleidende energietjes op en richt je je op je  kern, zodat je overhoudt wat er werkelijk toe doet.  Wat werkelijk vruchtbaar is….Waardoor je je levensenergie niet meer verspilt aan slaafs gedrag, goedkeuring vragen, pleasen, slachtoffergedrag, grijperigheid, profiteursgedrag etc.

Ah dat is zo superleuk! Je hoeft niet aardig te zijn, en je mag helemaal voor jezelf gaan om jezelf in de diepste kern te mogen voelen. Dan kom je in een donkere, leegte. Zonder alle projecties is alles leeg en ruim. En daarin kan het leven ontstaan, en alles groeien en tevoorschijn komen wat ertoe doet.

Met Wilde Ziel laten we ons inspireren door dit soort verhalen en rituelen. We kiezen een vorm die daarbij aansluit. En we durven die ook weer los te laten, met de grilligheid van de Jaga, juist omdat we denken dat er iets anders nodig is in het moment…

En met de nodige humor en lichtheid natuurlijk! 

Zo raken we vertrouwder met die “enge” kracht, die onze levenskracht is. En je kunt het als licht of donker zien, maar eigenlijk maakt het niets uit, want het gaat om de (helende!) werking ervan te ervaren. En het is aan jou om te kiezen wat jij daarmee wilt of doet.

Wil je kennismaken naar die kracht in jezelf? Met een persoonlijk inwijdingsritueel kun je dat onderzoeken tijdens een van onze Wilde Ziel sessies. Kijk maar eens bij  Wilde Ziel massages en/of coaching op onze website wildeziel.nl! Of kom naar een van onze evenementen (zie boven)!

Tantra Massage: Man of vrouw? 

Uit onze tantra praktijk: Verschilt een Tantra massage voor een man van die voor een vrouw? Sinds wij, Mark en Janine, Tantra massage geven, ondervinden we hoe groot en omvangrijk de wereld van Tantra is. We genieten enorm van wat we leren en zijn onze teachers heel dankbaar voor wat ze met ons delen. Als stel werken we intens samen om onze eigen weg hierin te vinden.

Een van onze ervaringen is dat man en vrouw zo verschillend reageren, dat een Tantra massage voor mannen en vrouwen niet hetzelfde kan zijn. Natuurlijk is elk mens weer anders. Maar buiten dat feit zijn we er inmiddels van overtuigd dat een “standaard” Tantra massage hele andere effecten heeft op vrouwen dan op mannen. Zelfs zo anders dat we onze massages hebben aangepast, een andere opbouw per massage hanteren, andere technieken toepassen en ook een ander traject aan de klant aanbevelen. lees meer...

Verder merken we dat het ook een ander effect geeft of de gever een man of een vrouw is.

Als een klant belt, vragen we naar zijn of haar ervaring met Tantra en tasten we de achterliggende behoefte af. Dan kijken we of een mannelijk of vrouwelijk masseur bij deze klant past. Soms verwijzen Mark en Janine mensen aan elkaar door.  Bijvoorbeeld een man die meer zijn lijf wil voelen en een drukpunten massage wil ervaren, komt door het effect van mannelijke energie (meer “eigen”) sneller in zijn kracht, dan wanneer hij door een vrouw wordt gemasseerd.

Als we voorstellen dat niet Janine, maar Mark de drukpunten massage gaat doen, kijken mannen soms raar op. Er lijkt nog altijd een taboe te zijn op bloot lichaamscontact van man tot man. De meeste mannen willen door een vrouw gemasseerd worden. En dat is soms juist een valkuil. Want vrouwen krijgen mannen niet zo makkelijk in hun mannelijke kracht, in deze rol. Er bestaat namelijk een kans dat de mannelijke klant zich dan vastklampt aan de zachte, liefdevolle en verzorgende energie van de masseuse. Of het tegenovergestelde gebeurt: hij raakt gefocust op zijn verlangen naar een korte seksuele ontlading om zijn "manlijkheid" te bewijzen/ervaren.

Vrouwen kiezen voor een Tantra massage soms een vrouw, soms een man. Als ze de mannelijke energie te confronterend vinden, vragen ze naar een vrouw voor de massage. Ook daar is het belangrijk om precies achter de echte vraag te komen. Want vrouwen neigen ertoe om elkaar op te zoeken voor bevestiging. Ze willen het liefst een knuffel krijgen met “zie je wel, ik ben op de goede weg”, in plaats van dat ze een uitdagende stap zetten, die hen echt verder brengt.

Waar iemand zit is op het eerste gezicht niet altijd duidelijk. Om daar achter te komen raden we ook wel aan om allebei uit te proberen: een massage van een man en van een vrouw. En vaker komen, zodat je per keer dieper kunt gaan en meer open kunt worden.

En dan over de massage zelf. We zeiden het al, ook die verschilt tussen mannen en vrouwen. Wij allebei hebben de ervaring dat als je een vrouw masseert, de massage eigenlijk veel langer moet duren. En ook dat er hele andere dingen gebeuren dan wanneer we een man masseren. Mannen lijken veel makkelijker open te gaan, niet allemaal natuurlijk, maar de bereidheid is over het algemeen groot om “zichzelf te leren voelen”. Een man wil helemaal aangeraakt en gezien worden. En als hij over zijn gêne heen is van het bloot zijn, met mogelijk zichtbare reacties op de massage, komt er in de overgave meestal heel veel energie vrij. Vrouwen lijken in het algemeen wat rustiger te blijven, behalve de gevorderde Tantrica’s. Zo rustig zelfs dat een uitgebreide Yoni massage niet op zijn plek lijkt te zijn. Dat is dan bijna een inbreuk op de serene toestand en de subtiele hoge energie van de vrouw.

Vandaar misschien dat er in de wereld van Tantramasseurs klachten zijn over mannelijke professionals, die volgens sommige klanten snel(ler) een grens overschrijden.

Het belangrijkste bij het begin van een massage is het “contract”. De vraag en de regels: wat mag wel en wat niet. Maar meestal zeggen zowel mannen als vrouwen: doe maar wat je nodig vindt. Een uitgebreide enquête vooraf heeft dan niet veel zin.

Wat dan wel?

Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst kijken naar waar die verschillen in reacties vandaan komen.

Eén antwoord dat wij hierop kunnen geven is dat de oorzaak ligt in de verschillen in de anatomie tussen man en vrouw. De penis is eigenlijk een fors uitgegroeide clitoris. De vorm van beide organen lijkt sprekend op elkaar.  Als een vrouw de hele dag zou wrijven over het kleine buisje dat inwendig zit onder de knop van de klit, dan zou ze gemakkelijker opgewonden raken. Dus: vrouwen, als je je afvraagt waarom die vent “nou alweer” wil, probeer dit dan eens uit.

Veel mannen spelen met hun piemel, het is hun beste maatje, er is altijd wel iets van opwinding en ook van geruststelling dat die energie er is. Het is een naar buiten gerichte energie. De frustratie van sommige mannen is dat vrouwen weinig zin in seks hebben. En in onze Tantra massages duurt het ook een tijdje voordat die seksuele energie (mag) gaan stromen, dus voordat een vrouw zich “bloot“ geeft. Stel je dan als man zijnde eens voor, dat een vreemde masseur een vinger in je kont steekt en je prostaat begint te masseren. Tenzij je een behoorlijk vrij iemand bent, zou je hiervan schrikken en dichtklappen. Maar anatomisch is dat ongeveer wat een vrouw ervaart, wanneer ze een intieme Yoni massage ontvangt. Het is meteen erg intiem. Vandaar dat veel vrouwen denken dat een Tantra massage niet bij hen past. Of ze zijn wel nieuwsgierig, maar durven die massage niet toe te laten.

Een van de manieren waarop het lichaam communiceert dat het ergens niet klaar voor is, is als iemand in slaap valt. Het is op stand-by gaan, weg gaan vanuit de plaats waar iets gebeurt dat niet helemaal klopt. De energie loopt weg, ook omdat er interne opvattingen zijn die soms tegenstrijdig zijn, waardoor een vrouw zichzelf ergens de schuld van geeft en haar mond houdt. Of achteraf met een klacht of ander verhaal komt.

In een Tantra massage bij ons letten we er scherp op als iemand stil gaat liggen, uit contact te gaat of iets zomaar laat gebeuren. Immers het doel is contact te maken met jezelf in het hier en nu. Dat betekent luisteren naar je lichaam en alles, ècht alles (!) wat zich aandient, gebruiken als “werk” materiaal. Dus “uit” gaan is er niet bij, (tenzij je expliciete vraag is om het op standbye gaan te onderzoeken in jouzelf) je impulsen volgen wel, ademen ook.  

In 1 van de volgende blogs gaan we dieper in op de verschillen tussen een Tantra massage voor mannen en een Tantra massage voor vrouwen, met praktische tips om meer verdieping te ervaren.

Wil je reageren? stuur dan een emailtje aan: wildeziel.contact@gmail.com of gebruik de contact knop op de website.

fijne dag!

Mark en Janine