Wilde Ziel

~ Tantra verdiepings pad ~

Spiritual Ecstacy

 

Level 4, Spiritual Ecstacy deel I & II (voor de vrouw, resp voor de man): 18-20 september en 20-22 november 2021

Ode aan de vrouw en ana de man!

 

Dit Level wordt in twee weekenden gegeven: 1 voor de vrouw en 1 voor de man. Beide weekenden zijn voor zowel voor mannen als vrouwen (en voor stellen) toegankelijk!! Voorwaarde is dat je Level 1 gevolgd hebt en het liefst ook level 2 of 3. Belangrijkste is dat je jezelf in je proces kunt dragen en heel goed weet hoe je met je levenskracht om moet gaan. En dat je open kunt blijven naar jezelf en anderen in de groep. Deze twee weekenden worden bloot gegeven. 

Spiritual Ecstacy brengt regelrecht een Ode aan jou als vrouw en in het volgende weekend aan jou als man. Aan ons en elkaar als mensen in dit mensenleven en aan alle wezens in het universum.. We hebben ervaren dat het goddelijke vonkje waaruit het universum is ontstaan midden in ons zit en dat we echt alles mogen leven. We hebben onderweg geleerd hoe we onze emoties uiten en ook weer innerlijke rust vinden. En we reizen tussen de alledaagse werkelijkheid en het goddelijke orgastische universum heen en weer…

Soms met tomeloze energie , dan weer  stilletjes verblijvend in het vacuüm van de ziel..

Hoe kun je dit heen en weer klapperende deurtje naar verlichting  verdragen? Het contrast tussen wat we ervaren op het spirituele pad en in de verwarde wereld,  lijkt opeens sterker dan ooit. We leren opnieuw om ons helemaal over te geven aan dualiteit. Maar dan ontdekken we Lila, het goddelijk spel. We maken ons los van onze gedachten, onze gevoelens en ont-leren. We ontleren door te spelen met alles wat onze extase kan oproepen en in de weg staan.

In twee weekenden, één met een ode aan de vrouw en één met een ode aan de man onderzoek je het leven als een goddelijke theaterspel, met jou in telkens een andere hoofdrol…. Waarna je de eindeloze zich herhalende thema’s in jouw gekwetste vrouwelijkheid of jouw gepijnigde manlijkheid achter je laat.

Het weekend is één groot eerbetoon aan alle aspecten van het vrouwelijke godinnelijke en het manlijke goddelijke, inclusief alle tweedelingen.

De tweedeling tussen mind en body. De tweedeling tussen goed en fout, de tweedeling tussen mooi en lelijk, de tweedeling tussen extase en pijn. We geven elkaar onvoorwaardelijk, liefdevolle healing op alle aspecten van ons wezen. Soms letterlijk door de handen op ons blote lichaam te leggen of het met een geurige bloemen Puja te eren, of door ons helemaal met chocolade in te smeren en het er vanaf te likken. Soms figuurlijk, of in trilling met een lied voor de Yoni of Lingam power in ons hele wezen. Of door een prachtig cleansing ritueel met kruidenstempels. De yoni wordt de sacred cosmic Yoni, de lingam de sacred cosmic Lingam!

Maar jij bent jij niet meer… we transformeren tijdens deze dagen in het goddelijke aspect dat we hier vertegenwoordigen. Voor heel even worden we zelf de god of godin met wie we resoneren in het goddelijk spel.

En in het extatische spel waarin de levensenergie tot de hoogst haalbare frequenties reikt, weet je hoe je door je mind over te geven aan háár (of hem) je leven kunt veranderen. Aanpassen waar het niet stroomt, opruimen waar teveel van is… om als vanzelf ruimte te maken voor de groeiende, gloeiende energie in je hele  systeem.

We herinneren  elkaar niet meer aan oefeningen, we doorlopen ze vanzelf. Je ademt niet, je wordt de adem. Je mediteert niet, je wordt de meditatie, door je alignment met jouw innerlijke god of godin. Je inner guru is ontwaakt en zal nooit meer weg gaan. Natuurlijk “val” je nog wel eens terug in de val van de mind, maar je inner guru reist met je mee, je innerlijke waarnemer blijft er bij nu en haalt je terug als je nodeloos gevangen zou raken. Want  je weet nu hoe je moet ontsnappen aan de matrix en je proeft je vrije wil.

Door de reis heen neemt je levenskracht langzamerhand toe, je gaat anders eten en veranderingen kosten niet zoveel moeite. Als je wilt afvallen, dan doe je dat. Als je besluit te stoppen met roken dat lukt je dat. Als je wilt vrijen dat is het er meteen.

Dit is de overgang naar moeiteloos creëren wat je wilt…en je goddelijke impulsen te volgen. Je weet de weg nu! Aho!